رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بورس اوراق بهادار تهران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٢٧/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٥,٠٠٠ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٠٢٢ تعداد خريدار: ١,٦٦٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٠٢٢ حجم معامله: ١٢,١٤٠,٧٨٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٧٨٣ جمع معامله: ٦٠,٧٠٠,٥١٨,٢٨٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما