رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ذرت دانه9612 انبار شوش(ن) در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٢٧/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٣٥
آخرين قيمت ٨,٢٥٦ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,٢٥٦ تعداد خريدار: ٧٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,٢٥٦ حجم معامله: ١,٣٥٦,٠٠٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨,٢٥٦ جمع معامله: ١١,١٩٥,١٦٩,٠٢٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما