رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ذرت دانه9612انبارانديمشك(ن) در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٢٤/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٣٥
آخرين قيمت ٧,٦٤٤ درصد تغییر: (١٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,٦٤٤ تعداد خريدار: ٥٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,٦٤٤ حجم معامله: ٩٠٩,١٦٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,٦٤٤ جمع معامله: ٦,٩٤٩,٦٥٧,٢٦٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما