رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
دارو رازك در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٥٥
آخرين قيمت ١١,٩٧٦ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٢,٥٠٠ تعداد خريدار: ١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٢,٥٠٠ حجم معامله: ٦٦٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٢,٥٠٠ جمع معامله: ٨,٣٠٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
لابراتوارهاي داروئي رازك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٣/٠٩/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٦/٠٧/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٦/٠٧/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٥/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ١٦و٤٥٢٥٤١٣
فاكس: ٤٥٢٥٤١٠
آدرس: كيلومتر ١٠ جاده مخصوص كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما