رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري پتروشيـمي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٢٧/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٦٥٣ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٦٩٠ تعداد خريدار: ٥١٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٦٩٠ حجم معامله: ٤,٨١٢,٩٩٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٦٢٠ جمع معامله: ٧,٩٥٣,٤٩٤,٠٣٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 ٠٦/٠٩/١٣٩١
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٤/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/02/31 ٠٣/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - صورتهاي مالي سال مالي 1390/12/29 ( احداث و خودكفايي صنايع شاخص) ٠١/٠٧/١٣٩١
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي31/02/91 ٢٥/٠٦/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: امور سهام : ٤-٨٨٧٨٣٠٤٠
فاكس: ٨٨٧٧٩٤٤٣
آدرس: ميدان ونك ، خيابان گاندي جنوبي، كوچه شهيد پاليزواني (هفتم )، پلاك ٧، كدپستي ١٥١٧٦٤٣٧١١
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما