رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتي بوتان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٢٧/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٣٥
آخرين قيمت ٣,٨٧٥ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٨٨٠ تعداد خريدار: ٦٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٨٨٠ حجم معامله: ٢٨٣,٥٢٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٨٥٩ جمع معامله: ١,٠٩٨,٥٣٥,٦٥٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنعتي بوتان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٠/٠٩/١٣٩١
صنعتي بوتان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت چيني كرد) ١٩/٠٩/١٣٩١
صنعتي بوتان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت كاشي كرد) ١٩/٠٩/١٣٩١
صنعتي بوتان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت صنعتي تولا) ١٩/٠٩/١٣٩١
صنعتي بوتان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٤/٠٩/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٣-٥٢٤٨٤٩١*٨٨٧٦٥٠٣٥
فاكس: ٥٥٢٥١٢٩٠
آدرس: خ سهروردي شمالي ، خ هويزه شرقي پ ٣٢
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما