رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اقتصاد نوين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٣٥
آخرين قيمت ١,١٣٥ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٠٩١ تعداد خريدار: ٣٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٠٩١ حجم معامله: ١,١١٤,٨٤٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٠٩٠ جمع معامله: ١,٢١٥,٢٠٣,٥٢٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك اقتصاد نوين - صورت هاي مالي حسابرسي شده براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به 31/06/1391 (به پيوست) ١٩/٠٩/١٣٩١
بانك اقتصاد نوين - پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به 30/12/1391 به همراه عملكرد 6 ماهه منتهي به 31/06/1391 ٠٢/٠٨/١٣٩١
بانك اقتصاد نوين - اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به 31/06/1391 ٠١/٠٨/١٣٩١
بانك اقتصاد نوين - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠١/٠٦/١٣٩١
بانك اقتصاد نوين - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره(اصلاحيه) ٠١/٠٦/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٧٨٨٩٥٨-٦٣
فاكس: ٨٨٨٨٠١٦٦
آدرس: خيابان گاندي شمالي - انتهاي خيابان برادران شريفي - نبش خيابان آفريقا- پلاك ٥١
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما