رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
تولیدی پلاستیک شاهین در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٢٢/٠١/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٣٥
آخرين قيمت ٣,٧٠٥ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٧٠٥ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٧٠٥ حجم معامله: ٥,٤٩٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٧٠٥ جمع معامله: ٢٠,٣٧٣,٧٩٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما