رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
هنکل پال وش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٧/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٥٥
آخرين قيمت ٢٩,٢٠٠ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢٩,٢٠٠ تعداد خريدار: ٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢٩,٢٠٠ حجم معامله: ١٨٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢٩,٢٠٠ جمع معامله: ٥,٤٠٢,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما