رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
لوازم خانگی پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٤٥
آخرين قيمت ٥,٦٧٢ درصد تغییر: ٧ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٨٤٨ تعداد خريدار: ٧٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٨٤٨ حجم معامله: ١٢٧,٧٨٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٣٢٠ جمع معامله: ٧٢٤,٨٤٩,٩٩٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما