رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سایر بورس انرژی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٣:٣٥
آخرين قيمت ١٠,٣٩٨ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٥٠٠ تعداد خريدار: ٢٠١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٥٠٠ حجم معامله: ٢٧٤,٩٢٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٣٥٠ جمع معامله: ٢,٨٥٨,٦٨٦,٧٩٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما