رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سایر بورس انرژی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٠/٣٠
تثبیت شده:٢٧/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٣٠/١٠/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١٠,٦٤١ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٦٤١ تعداد خريدار: ٩٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٦٤١ حجم معامله: ٦٣٨,٢٠٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٦٤١ جمع معامله: ٦,٧٩١,١٢٨,٧٦٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما