رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 13 مورد بوده است.

   1, 2    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٢/٠٢/١٣٩٧ ٢٢,٠٥٠ ٨٥٠
٢٩/٠١/١٣٩٧ ٢١,٢٠٠ ١٢٥
٢٨/٠١/١٣٩٧ ٢١,٠٧٥ (١١٥)
٢٧/٠١/١٣٩٧ ٢١,١٩٠ ٠
٢٦/٠١/١٣٩٧ ٢١,١٩٠ ٩٠
٢١/٠١/١٣٩٧ ٢١,١٠٠ ٥٠
٢٠/٠١/١٣٩٧ ٢١,٠٥٠ ٠
١٩/٠١/١٣٩٧ ٢١,٠٥٠ ٠
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما