رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٣٠
تثبیت شده:٢٧/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٢٠
آخرين قيمت ١٣,٨٧٢ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٣,٨٧٧ تعداد خريدار: ٢٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٣,٨٧٧ حجم معامله: ٥٤٠,٦٤٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٣,٨٧٢ جمع معامله: ٧,٥٠٠,٠١٨,٩٩٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما