رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
دارو رازك در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٣٠
تثبیت شده:٢٧/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٠٥
آخرين قيمت ١٠,٤٢٨ درصد تغییر: (٥) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٤٢٨ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٤٢٨ حجم معامله: ٦٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٤٢٨ جمع معامله: ٦,٢٥٦,٨٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
لابراتوارهاي داروئي رازك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٣/٠٩/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٦/٠٧/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٦/٠٧/١٣٩١
لابراتوارهاي داروئي رازك- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٥/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ١٦و٤٥٢٥٤١٣
فاكس: ٤٥٢٥٤١٠
آدرس: كيلومتر ١٠ جاده مخصوص كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما