رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارس الكتريك در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٣٠
تثبیت شده:٢٧/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٦:١٥
آخرين قيمت ٢,٩٦٣ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,١٣٢ تعداد خريدار: ٥٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,١٣٢ حجم معامله: ٢٤١,٠١٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٩٠٠ جمع معامله: ٧١٤,٠٣٥,٥٢١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پارس الكتريك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٢/٠٩/١٣٩١
پارس الكتريك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٧/٠٨/١٣٩١
پارس الكتريك - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٤/٠٨/١٣٩١
پارس الكتريك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٣/٠٨/١٣٩١
پارس الكتريك- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٧/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨-٤٩٠٥١١٣*امورسهام٦٦٠٠٥٧٣٦
فاكس: ٤٩٠٥٠٩١
آدرس: كارخانه:كيلومتر١١ جاده كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما