رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نورد قطعات در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٣٠
تثبیت شده:٢٤/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٢٥
آخرين قيمت ٧,٩٣١ درصد تغییر: (٥) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,٣١٠ تعداد خريدار: ٢٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,٣١٠ حجم معامله: ٧٠,٧٦٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,٩٢١ جمع معامله: ٥٦١,٢٤٢,٤٣٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
نورد و توليد قطعات فولادي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٦/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/90 (به پيوست) ٢٨/٠٥/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
نورد و توليد قطعات فولادي- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: امور سهام : ٤٠-٤٤٩٢٣٢٣٧ * ٥-٤٤٩٢٣٢٤٤
فاكس:
آدرس: كيلومتر ١٧ جاده قديم كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما