رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتي بوتان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٣٠
تثبیت شده:٢٧/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٦:١٥
آخرين قيمت ٤,١٦٩ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٣٢٩ تعداد خريدار: ٧٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٣٢٩ حجم معامله: ٢٠٦,٨٤٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٠٦٦ جمع معامله: ٨٦١,٢٩٨,٨٧٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنعتي بوتان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٠/٠٩/١٣٩١
صنعتي بوتان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت چيني كرد) ١٩/٠٩/١٣٩١
صنعتي بوتان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت كاشي كرد) ١٩/٠٩/١٣٩١
صنعتي بوتان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت صنعتي تولا) ١٩/٠٩/١٣٩١
صنعتي بوتان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٤/٠٩/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٣-٥٢٤٨٤٩١*٨٨٧٦٥٠٣٥
فاكس: ٥٥٢٥١٢٩٠
آدرس: خ سهروردي شمالي ، خ هويزه شرقي پ ٣٢
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما