رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
چادرملو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٣٠
تثبیت شده:٢٧/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٦:١٠
آخرين قيمت ٢,٧٨٩ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٨٥٠ تعداد خريدار: ٧٢٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٨٥٠ حجم معامله: ٨,٦٠٤,٨٩٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٧٣٤ جمع معامله: ٢٣,٩٩٥,١١٠,٠٤٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
معدني و صنعتي چادرملو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٧/٠٤/١٣٩١
معدني و صنعتي چادرملو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٠/٠٤/١٣٩١
معدني و صنعتي چادرملو- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ١٤/٠٤/١٣٩١
معدني و صنعتي چادرملو- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٤/١٣٩١
معدني و صنعتي چادرملو- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٨٨٣١٠٢-٨٨٨٨٢٨٥٨
فاكس: ٨٨٧٧٥٩٣٥
آدرس: خ وليعصر-بالاتر از مير داماد- بلوار اسفنديار- پلاك ٦٦
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما