رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پست بانك ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٣٠
تثبیت شده:٢٧/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٠٥
آخرين قيمت ١,٧٠٩ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٦٥٠ تعداد خريدار: ٢٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٦٥٠ حجم معامله: ١٦٠,٥٤٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٦٣٤ جمع معامله: ٢٦٢,٥٣٥,٧٤٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پست بانك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 31/06/91 (به پيوست) ١٥/٠٨/١٣٩١
پست بانك - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 بر اساس عملكرد 6 ماهه (به پيوست) ١٥/٠٨/١٣٩١
پست بانك - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٣/٠٧/١٣٩١
پست بانك- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
پست بانك - صورتهاي مالي ساليانه منتهي به سال مالي 29/12/1389 (حسابرسي شده) (به پيوست) ٢٧/٠٤/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما