رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
هنکل پال وش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٣٠
تثبیت شده:٢٥/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٠٥
آخرين قيمت ٢٨,٨٥٩ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢٨,٨٥٩ تعداد خريدار: ١٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢٨,٨٥٩ حجم معامله: ٣٠,٨٥٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢٨,٨٥٩ جمع معامله: ٨٩٠,٤١٥,٥٨٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما