رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
لوازم خانگی پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٣٠
تثبیت شده:٢٧/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٢٥
آخرين قيمت ٤,٦١٤ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٩٠٠ تعداد خريدار: ٢٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٩٠٠ حجم معامله: ١٥,٦٢٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٤٧٩ جمع معامله: ٧٢,١١٤,١٦٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما