رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سپاس-سهام ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٤/٣٠
تثبیت شده:٢٥/٠٤/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٣٠/٠٤/١٣٩٧   ساعت: ١٦:٢٠
آخرين قيمت ١٠,٠٧٤ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٠٧٤ تعداد خريدار: ١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٠٧٤ حجم معامله: ١٥,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠٧٤ جمع معامله: ١٥١,١١٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما