رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 19 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٧/٠٤/١٣٩٧ ٥,٧٠٣ (٤٧)
٢٦/٠٤/١٣٩٧ ٥,٧٥٠ ١٠
٢٥/٠٤/١٣٩٧ ٥,٧٤٠ ١٤
٢٤/٠٤/١٣٩٧ ٥,٧٢٦ ٠
٢٣/٠٤/١٣٩٧ ٥,٧٢٦ ١١
٢٠/٠٤/١٣٩٧ ٥,٧١٥ ١٥
١٩/٠٤/١٣٩٧ ٥,٧٠٠ (٦)
١٧/٠٤/١٣٩٧ ٥,٧٠٦ ٠
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما