رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 19 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٧/٠٤/١٣٩٧ ١٥ ٠
٢٦/٠٤/١٣٩٧ ١٥ ٠
٢٥/٠٤/١٣٩٧ ١٥ ٠
٢٤/٠٤/١٣٩٧ ١٥ ٠
٢٣/٠٤/١٣٩٧ ١٥ ٠
٢٠/٠٤/١٣٩٧ ١٥ (١)
١٩/٠٤/١٣٩٧ ١٦ ٠
١٧/٠٤/١٣٩٧ ١٦ ٠
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما