رسیدگی به شکایات | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 19 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٧/٠٤/١٣٩٧ ١٣,٤٦٠ (٢٢٠)
٢٦/٠٤/١٣٩٧ ١٣,٦٨٠ (١٩٠)
٢٥/٠٤/١٣٩٧ ١٣,٨٧٠ ٠
٢٤/٠٤/١٣٩٧ ١٣,٨٧٠ ٠
٢٣/٠٤/١٣٩٧ ١٣,٨٧٠ (٩٠)
٢٠/٠٤/١٣٩٧ ١٣,٩٦٠ (١٠)
١٩/٠٤/١٣٩٧ ١٣,٩٧٠ ٢١٠
١٧/٠٤/١٣٩٧ ١٣,٧٦٠ ٠
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما